[Trang Ánh Nam] New comment on Công thức giải nhanh hóa học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Công thức giải nhanh hóa học":

Câu 10: Đốt hỗn hợp A gồm 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu trong không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp B nặng 13,6 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp B trong dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (đktc) sản phẩm khử duy nhất. gá trị của V là.
a. 4,48 lít ................................. b. 2 lít ............................ c. 2,24 lít ......................... d.3 lít


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 6, 2019 at 10:20 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....