[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Nam Trang Ánh has left a new comment on your post "Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học":

Câu 28: [ Hà Tĩnh 2015 – 2016]

Cho tam giác nhọn đường tròn đường kính cắt các cạnh lần lượt tại . Gọi là giao điểm của và
a) Chứng minh tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Gọi là giao điểm của đường thẳng với đường thẳng Chứng minh đồng dạng ∆ .
c) Chứng minh: . Dấu " =" xảy ra khi nào?


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Nam Trang Ánh to Trang Ánh Nam at January 9, 2019 at 11:36 AM

Comments

Popular posts from this blog

[Trang Ánh Nam] New comment on "We're Desperate To Get Trump Out Of Office" - Joy....

[Trang Ánh Nam] New comment on Sandman said: "As far as standing there, I had eve....

[Trang Ánh Nam] New comment on the MAGA teen video easier for the press to manipu....